Sibirisk katt
Webmaster
Lennart Stirhegen
12 veckor 12 veckor 12 veckor 12 veckor 12 veckor
12 veckor 12 veckor 12 veckor Grafinja 19v Grafinja 20v
Grafinja 20 v Grafinja 23v Grafinja 6 Grafinja 7 Grafinja 8
Grafinja 9 Grafinja 10
CH S*Milashka's Grafinja, SIB n 03 22