Sibirisk katt
Webmaster
Lennart Stirhegen
SE*Tsarhegens Hadar, SIB ny 22